Banka vam je protivzakonito naplatila naknadu za obradu kredita?
Na pravom ste mestu. Zakažite besplatan sastanak i napravite prvi korak u povraćaju svog novca.

Centar za pružanje podrške korisnicima kredita predstavlja pravni entitet osnovan sa ciljem da pruži korisnicima kredita pravovremene i ispravne informacije, da ih savetuje u zaštiti svojih prava i podrži u procesu naplate protivzakonito oduzetih sredstava.

Rad Centra je javan i svoje ciljeve ostvaruje bez naplaćivanja naknade niti bilo kakvih skrivenih troškova za korisnike kredita.

Obrada kredita

Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu sa svojim klijentima, banke su na nezakonit način naplaćivale naknadu za troškove obrade kredita. U praksi se nailazi i na slične pojmove kao što su „administartivni troškovi“, „troškovi puštanja kredita“, „troškovi praćenja kredita“. Iznosi ovih troškova najčešće se javljaju u procentualnom odnosu (npr 1%) a sreću se i primeri gde su se naplaćivali fiksni iznosi. Vrhovni kasacioni sud je 22. maja 2018. godine potvrdio stav nižih sudova i njihove presude da su banke na protivpravan način naplaćivale troškove obrade kredita. Pri tome nije bitno da li ste kredit već otplatili ili ga i dalje otplaćujete pošto zastarenja u ovom slučaju nema. Centar za pružanje podrške korisnicima kredita podršku Vam daje mogućnost da se na besplatan i brz način upoznate sa Vašim pravima i načinom kako možete povratiti troškove (+ zatezna kamata) koje su banke nezakonito od Vas uzele. Kontaktirajte nas i zakažite svoj besplatan termin već danas.

NKOSK

Nacionalna korporacija je državna instituacija koja se bavi osiguravanjem kredita koje banka odobravaju svojim komintentima. Osiguravanje kredita se odnose isključivo na fizička lica i na kredite za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina. Ovaj iznos naplaćivan je korisnicima kredita u procentima i ide u pojedinim slučajevima i preko 3% od ukupne vrednosti kredita. Članom 106. Zakona o obligacionim odnosima predviđeno je da banke sve troškove plasiranja kredita moraju ukalkulisati u kamatu, pa tako i trošak osiguranja kod NKOSK. Kao i kod obrade kredita, korisnici kredita imaju pravo na naplatu celokupnog protivpravnog naplaćenog iznosa uz dodatak zatezne kamate. Centar za pružanje podrške korisnicima kredita Vam daje mogućnost da se na besplatan i brz način upoznate sa Vašim pravima i načinom kako možete povratiti troškove (+ zatezna kamata) koje su banke nezakonito od Vas uzele. Kontaktirajte nas i zakažite svoj besplatan termin već danas.

Pitanja i odgovori

Kontaktirajte nas

Molimo vas unesite ime i prezime!
Molimo vas unesite email adresu ili broj telefona!
Invalid Input

 


Centar za pružanje podrške korisnicima kredita
Bulevar Mihajla Pupina 10b, Novi Beograd


Telefon:
011 / 4076 058


Mobilni:
062 / 184 65 36